Спеціальність. Кафедра технічної теплофізики та суднових паровиробних установок

Кафедра Технічної теплофізики і суднових парогенеруючих установок (ТТ і СПУ).

Кафедра заснована у 1939 році як кафедра суднових парових котлів та механізмів. Завідуючий кафедрою – професор, канд. техн. наук Димо Борис Васильович. До складу кафедри входить 14 осіб – кваліфікованих фахівців, професорів та кандидатів наук у галузі суднової та стаціонарної енергетики, енергозбереження та енергоаудиту.

Кафедра проводить підготовку та випускає бакалаврів, магістрів та спеціалістів по спеціальностям «СЕУ» та «Теплоенергетика».

Кафедра має значну матеріально-технічну базу, сучасні лабораторії, комп’ютерні та тренажерні класи.  Потужна лабораторна база складається з лабораторій технічної термодинаміки, тепло масообміну, теплотехнічних вимірювань, техніки теплофізичного експерименту, суднового парогенератора, води та палива, безпеки при будівництві та експлуатації атомоходів.

 

 

 

 

Спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок»

Необхідні ЗНО: Математика, Українська мова та література, Англійська мова.

На спеціальності є бюджетні місця!!!

Вартість навчання за контрактом: денна форма - ________ грн; заочна форма - _________ грн.

Кафедра суднових і стаціонарних енергетичних установок (ССЕУ) має 20-річний досвід з підготовки суднових механіків з тривалістю навчання 5,5 року. З 2015 року кафедра здійснює набір студентів з тривалістю навчання 4 роки на ступінь «бакалавр» на спеціалізацію «Експлуатація СЕУ». Після 4-х років навчання випускник одержує диплом бакалавра, робочий диплом міжнародного зразка та всі необхідні документи для роботи вахтовим механіком на суднах. Навчальний план відповідає Міжнародній конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти та Закону України «Про вищу освіту».

Випускник ступеня “бакалавр” підготовлений до роботи на водному транспорті, на судноремонтних і суднобудівних заводах та інших підприємствах. Він може займати первинні посади: четвертий, третій механік, технік-конструктор, технік-технолог, теплотехнік тощо.

Суднові механіки – одні із найбільш зажаданих фахівців на флоті. Їх заробітна платня за місяць на суднах закордонного плавання складає:

4-й механік 2800...3000 доларів;

3-й механік 3100...3500 доларів;

2-й механік 4700...5000 доларів;

старший механік від 6000 доларів.

За додатковою інформацією звертатися:
https://vk.com/mnni_nuk - задай питання онлайн!!!
Керівник напряму: доцент, кандидат технічних наук Личко Богдан Михайлович E-mail: bogdan.lychko@nuos.edu.ua тел.: +38 (093) 607 49 29.


Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Спеціалізація «Теплоенергетика»

Необхідні ЗНО: Математика, Українська мова та література, Англійська мова.

На спеціальності є бюджетні місця!!!

Вартість навчання за контрактом: денна форма - ________ грн; заочна форма - _________ грн.

Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок (ССЕУ) за участю кафедри технічної теплофізики і суднових парогенеруючих установок (ТТ і СПУ) готує кваліфікованих фахівців – енергетиків і механіків для промислових та комунальних підприємств міста, області та країни в цілому. Широкий контакт з підприємствами, комунальними службами та органами влади дозволяє забезпечити спеціалістів та магістрів з теплоенергетики гідними робочими місцями.

За спеціальністю готуються кваліфіковані фахівці для промислових підприємств будь-якого профілю: паро-, газотурбінних та атомних електростанцій; теплових та атомних теплоелектроцентралей, насосних та компресорних станцій, котельних установок, підприємств систем розподілу енергії, електричних та теплових мереж, газо- та продуктопроводів, водопровідних та каналізаційних мереж. Ведеться підготовка фахівців для енергетичних підприємств місцевого рівня (невеликі дизельні і газотурбінні станції, районні котельні та бойлерні, малі гідроелектростанції, вітрові, біогазові та інші станції та їх мережі), які забезпечують теплом та електроенергією невеликі міста, села та інші населені пункти; для підприємств водоканалів, теплових, газових і електричних мереж та інших комунальних служб. Готуються фахівці з впровадження державної політики енергозбереження.

Працевлаштування випускників:

- інженери-проектувальники систем опалення, вентиляції, газопостачання та ін.;

- інженери конструктори будь-яких напрямів;

- інженери-проектувальники котельних;

- керівники служби енергоменеджменту;

- менеджери з організації ефективного використання енергії (енергоменеджери);

- експерти з енергозбереження та енергоефективності;

- енергоаудитори.

За додатковою інформацією звертатися:
https://vk.com/mnni_nuk - задай питання онлайн!!!
Керівник напряму: Семенов Микола Миколайович
E-mail: mykola.semenov@nuos.edu.ua тел.: +38 (093) 198 31 29

 Спеціальність 135 «Суднобудування»

Спеціалізації: «Суднові енергетичні установки», «Проектування суднових  енергетичних установок», «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», «Енергоефективність і екологічність суднових енергетичних установок.

Необхідні ЗНО: Математика, Українська мова та література, Англійська мова.

На спеціальності є бюджетні місця!!!

Вартість навчання за контрактом: денна форма - ________ грн; заочна форма - _________ грн.

Фахівці з суднової енергетики спочатку створюють і при побудові судна встановлюють на ньому «серце судна» (так називають енергетичну установку), а потім забезпечують грамотну безаварійну її експлуатацію. Ті, хто працює у цій галузі, отримують гідну заробітну платню.

Під час навчання в університеті студенти проходять практику на підприємствах і у проектних організаціях, експлуатаційну практику на суднах морського і річкового флоту. Перші чотири курси всі студенти, вище наведених спеціалізацій спеціальності «Суднобудування» навчаються за загальними планами.

При подальшому навчанні за спеціалізацією «Проектування суднових енергетичних установок» проводиться підготовка фахівців з проектування та побудови дизельних, газотурбінних та комбінованих енергетичних установок для проектних та виробничих підприємств суднобудування та загального машинобудування як України, так і інших країн.

Студенти, які пройшли підготовку з магістерської програми за спеціалізацією «Енергоефективність і екологічність суднових енергетичних установок» отримують необхідні знання, навички та уміння  наукової роботи та можуть працювати в наукових, проектних, дослідних та аналітичних відділах, відділах зовнішньоекономічної діяльності організацій та підприємств різної форми власності.

Після закінчення університету за спеціалізацією «Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ» випускники одночасно з дипломом інженера-механіка отримують диплом вахтового суднового механіка (Постанова Кабміну № 373 від 5 березня 2007 р.). Навчальним планом цієї спеціалізації передбачається набуття кожним студентом плавального цензу (шість місяців) на суднах закордонного плавання. Робота на першій посаді, яку обіймають на судні наші випускники, а це посада вахтового механіка, передбачає оплату двох тисяч доларів на місяць.

Студенти спеціальності «Суднобудування» мають можливість, починаючи з V курсу, паралельно з навчанням за обраною спеціальністю навчатись для отримання другого диплому про вищу освіту за спеціальностями економічного спрямування.

За додатковою інформацією звертатися:
https://vk.com/mnni_nuk - задай питання онлайн!!!
Керівник напряму: доцент, кандидат технічних наук Чередіченко Олександр Костянтинович
E-mail: oleksandr.cherednichenko@nuos.edu.ua тел.: +38 (050) 493 03 30.