Спеціальність. Кафедра технології суднового машинобудування

8.090202 - Технологія машинобудування

Кафедра технології суднового машинобудування здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів за денною та заочною формами навчання та магістрів за денною формою навчання.

Підготовка спеціалістів (інженерів) і магістрів ведеться за наступними спеціалізаціями:

технологія суднового машинобудування;

технологія автоматизованого виробництва;

комп'ютеризація технологічної підготовки виробництва;

проектування й виробництво технологічної оснастки;

менеджмент і маркетинг технологій.

Також за час навчання студенти отримують робочі спеціальності токаря, фрезерувальника, оператора верстатів із ЧПУ.

Аспірантура при кафедрі готує наукових працівників вищої кваліфікації, кандидатів технічних наук.

Для молодших спеціалістів – прийом на 3 курс на контрактній основі за результатами співбесіди (денна й заочна форма навчання).

Для випускників ВПУ і ПТУ з атестатом про середню освіту – прийом на 2 курс на контрактній основі на заочне відділення.

Термін навчання
  бакалавр спеціаліст магістр
З І курсу денна 4 р. 1,5 роки
(для бакалавра)
1,5 р. (для бакалавра)
1 р. (для спеціаліста)
заочна 4 р. 6 міс.
З ІІ курсу заочна 3 р. 6 міс.
З ІІІ курсу денна 2 р.
заочна 2 р. 6 міс.

Унікальність спеціальності дозволяє випускникам працювати практично у всіх галузях промисловості й науки.

Наші випускники після захисту дипломів отримують запрошення на роботу від ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», ДАХК “Чорноморський суднобудівний завод”, ВАТ «Інпроектсервіс», ВАТ “Дамен Щипярдс Океан”, ВАТ “МГЗ”, заводів «Змащувальне і фільтрувальне обладнання», «Ленинская кузница» і ін. фірм, підприємств, проектних установ України, країн СНД та дальнього зарубіжжя.