Спеціальність. Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок

Кафедра Суднових і стаціонарних енергетичних установок (ССЕУ).

Кафедра заснована у 1940 році (наказ по НКІ №249 від 07.09.1940). Завідуючий кафедрою – професор, канд. техн. наук Віктор Михайлович Горбов. До складу кафедри входить 30 осіб – кваліфікованих фахівців, професорів та кандидатів наук у галузі суднової та стаціонарної енергетики.

Кафедра має значну матеріально-технічну базу, сучасні лабораторії, комп’ютерні класи, дослідні басейни та тренажерні класи.
Кожен рік кафедра випускає 90..100 бакалаврів, 85..95 магістрів та спеціалістів по спеціальності «СЕУ», а також 20..25 бакалаврів і 25..30 спеціалістів та магістрів по спеціальності «Теплоенергетика».

Кафедра здійснює підготовку за широким спектром спеціальностей та напрямів підготовки пов’язаних з судновою та стаціонарною енергетикою, експлуатацією суднових енергетичних установок, менеджментом та аудитом енергетичної галузі.

 

 

Спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт»

Спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок»

Необхідні ЗНО: Математика, Українська мова та література, Англійська мова.

На спеціальності є бюджетні місця!!!

Вартість навчання за контрактом: денна форма - ________ грн; заочна форма - _________ грн.

Кафедра суднових і стаціонарних енергетичних установок (ССЕУ) має 20-річний досвід з підготовки суднових механіків з тривалістю навчання 5,5 року. З 2015 року кафедра здійснює набір студентів з тривалістю навчання 4 роки на ступінь «бакалавр» на спеціалізацію «Експлуатація СЕУ». Після 4-х років навчання випускник одержує диплом бакалавра, робочий диплом міжнародного зразка та всі необхідні документи для роботи вахтовим механіком на суднах. Навчальний план відповідає Міжнародній конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти та Закону України «Про вищу освіту».

Випускник ступеня “бакалавр” підготовлений до роботи на водному транспорті, на судноремонтних і суднобудівних заводах та інших підприємствах. Він може займати первинні посади: четвертий, третій механік, технік-конструктор, технік-технолог, теплотехнік тощо.

Суднові механіки – одні із найбільш зажаданих фахівців на флоті. Їх заробітна платня за місяць на суднах закордонного плавання складає:

4-й механік 2800...3000 доларів;

3-й механік 3100...3500 доларів;

2-й механік 4700...5000 доларів;

старший механік від 6000 доларів.

За додатковою інформацією звертатися:

https://vk.com/mnni_nuk - задай питання онлайн!!!

 

Керівник напряму: доцент, кандидат технічних наук Личко Богдан Михайлович E-mail: bogdan.lychko@nuos.edu.ua тел.: +38 (093) 607 49 29.Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

Спеціалізація «Теплоенергетика»

Необхідні ЗНО: Математика, Українська мова та література, Англійська мова.

На спеціальності є бюджетні місця!!!

Вартість навчання за контрактом: денна форма - ________ грн; заочна форма - _________ грн.

Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок (ССЕУ) за участю кафедри технічної теплофізики і суднових парогенеруючих установок (ТТ і СПУ) готує кваліфікованих фахівців – енергетиків і механіків для промислових та комунальних підприємств міста, області та країни в цілому. Широкий контакт з підприємствами, комунальними службами та органами влади дозволяє забезпечити спеціалістів та магістрів з теплоенергетики гідними робочими місцями.
За спеціальністю готуються кваліфіковані фахівці для промислових підприємств будь-якого профілю: паро-, газотурбінних та атомних електростанцій; теплових та атомних теплоелектроцентралей, насосних та компресорних станцій, котельних установок, підприємств систем розподілу енергії, електричних та теплових мереж, газо- та продуктопроводів, водопровідних та каналізаційних мереж. Ведеться підготовка фахівців для енергетичних підприємств місцевого рівня (невеликі дизельні і газотурбінні станції, районні котельні та бойлерні, малі гідроелектростанції, вітрові, біогазові та інші станції та їх мережі), які забезпечують теплом та електроенергією невеликі міста, села та інші населені пункти; для підприємств водоканалів, теплових, газових і електричних мереж та інших комунальних служб. Готуються фахівці з впровадження державної політики енергозбереження.

Працевлаштування випускників:

- інженери-проектувальники систем опалення, вентиляції, газопостачання та ін.;

- інженери конструктори будь-яких напрямів;

- інженери-проектувальники котельних;

- керівники служби енергоменеджменту;

- менеджери з організації ефективного використання енергії (енергоменеджери);

- експерти з енергозбереження та енергоефективності;

- енергоаудитори.

За додатковою інформацією звертатися:
https://vk.com/mnni_nuk - задай питання онлайн!!!
Керівник напряму: Семенов Микола Миколайович
E-mail: mykola.semenov@nuos.edu.ua тел.: +38 (093) 198 31 29Спеціальність 135 «Суднобудування»

Спеціалізації: «Суднові енергетичні установки», «Проектування суднових  енергетичних установок», «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», «Енергоефективність і екологічність суднових енергетичних установок.

Необхідні ЗНО: Математика, Українська мова та література, Англійська мова.

На спеціальності є бюджетні місця!!!

Вартість навчання за контрактом: денна форма - ________ грн; заочна форма - _________ грн.

Фахівці з суднової енергетики спочатку створюють і при побудові судна встановлюють на ньому «серце судна» (так називають енергетичну установку), а потім забезпечують грамотну безаварійну її експлуатацію. Ті, хто працює у цій галузі, отримують гідну заробітну платню.

Під час навчання в університеті студенти проходять практику на підприємствах і у проектних організаціях, експлуатаційну практику на суднах морського і річкового флоту. Перші чотири курси всі студенти, вище наведених спеціалізацій спеціальності «Суднобудування» навчаються за загальними планами.

При подальшому навчанні за спеціалізацією «Проектування суднових енергетичних установок» проводиться підготовка фахівців з проектування та побудови дизельних, газотурбінних та комбінованих енергетичних установок для проектних та виробничих підприємств суднобудування та загального машинобудування як України, так і інших країн.

Студенти, які пройшли підготовку з магістерської програми за спеціалізацією «Енергоефективність і екологічність суднових енергетичних установок» отримують необхідні знання, навички та уміння  наукової роботи та можуть працювати в наукових, проектних, дослідних та аналітичних відділах, відділах зовнішньоекономічної діяльності організацій та підприємств різної форми власності.

Після закінчення університету за спеціалізацією «Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ» випускники одночасно з дипломом інженера-механіка отримують диплом вахтового суднового механіка (Постанова Кабміну № 373 від 5 березня 2007 р.). Навчальним планом цієї спеціалізації передбачається набуття кожним студентом плавального цензу (шість місяців) на суднах закордонного плавання. Робота на першій посаді, яку обіймають на судні наші випускники, а це посада вахтового механіка, передбачає оплату двох тисяч доларів на місяць.

Студенти спеціальності «Суднобудування» мають можливість, починаючи з V курсу, паралельно з навчанням за обраною спеціальністю навчатись для отримання другого диплому про вищу освіту за спеціальностями економічного спрямування.

За додатковою інформацією звертатися:
https://vk.com/mnni_nuk - задай питання онлайн!!!
Керівник напряму: доцент, кандидат технічних наук Чередіченко Олександр Костянтинович
E-mail: oleksandr.cherednichenko@nuos.edu.ua тел.: +38 (050) 493 03 30.