Спеціальність. Кафедра кондиціонування та рефрижерації

8.090520 - Холодильні машини та установки

За цією спеціальністю передбачається підготовка фахівців за спеціалізаціями:

‒ системи та установки кондиціювання та життєзабезпечення;

‒ холодильні машини та установки.

Повні строки навчання бакалаврів – 4 роки, спеціалістів та магістрів (після бакалаврів) – 1,5 роки, магістрів (після спеціалістів) – 1 рік.

Підготовка з кожної спеціалізації починається після бакалаврів протягом п'ятого курсу шляхом вивчення чотирьох базових та двох головних дисциплін та завершується виконанням дипломного проекту або роботи. Навчання в магістратурі можливо після одержання кваліфікації бакалавра або спеціаліста з захистом атестаційної роботи після вивчення базових курсів як з кондиціонування, так і холодильної техніки.

Фахівці готуються до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності в організаціях різних галузей, включаючи енергомашинобудування, малу (комунальну) енергетику, транспорт, суднобудування, медицину, торгівлю та харчову промисловість.

Спеціальна підготовка студентів передбачає вивчення дисциплін, пов’язаних з проектуванням, виготовленням, дослідженням, експлуатацією, сервісним обслуговуванням, маркетингом та менеджментом систем і установок кондиціювання та життєзабезпечення, холодильних та компресорних машин і установок, новітніх тригенераційних технологій комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду, холодильних технологій переробки та зберігання продуктів харчування.

Підготовку фахівців здійснює кафедра кондиціювання і рефрижерації, очолювана професором, доктором технічних наук, заслуженим винахідником України Радченком М.І.

Наші випускники успішно працюють на підприємствах судно- та енергомашинобудування, суднах морського флоту, м’ясо-, рибо-, молоко- та овочекомбінатах, комбінатах дитячого харчування, холодокомбінатах, птахофабриках, пивзаводах, провідних вітчизняних підприємствах та всесвітньо відомих закордонних фірмах і корпораціях та їх дочірніх підприємствах в Україні: ПАТ «Завод «Екватор», «НВКГ «Зоря»-«Машпроект», «Wadan Yards Оkean» («Океан»), пивзавод «Янтар», ТОВ «Сандора»–«Pepsicо Ukraine»,  ТОВ «Danfoss», ТОВ «Alfa Laval», інших підприємствах та організаціях України та за кордоном.