Навчальні дисципліни. Кафедра турбін

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Суднові турбінні агрегати

Газові турбіни поршневих і комбінованих двигунів

Теплові двигуни (турбіни)

Парові турбіни

Газові турбіни та газотурбінні установки

Конструкції та міцність турбомашин

Теплові електричні станції

Застосування ЕОМ в турбінобудуванні

Осьові та відцентрові компресори

Системи турбінних агрегатів

Підготовка та спалювання палив

Обладнання турбінних установок

Інформаційні технології в енергомашинобудуванні

Вступ до спеціальності

Історія турбінобудування

Маркетинг в турбінобудуванні

Суднові турбоприводи

Екологічні проблеми турбінних двигунів

Суднові та корабельні газотурбінні двигуни

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

Теорія робочих процесів турбінних агрегатів

Інформаційні технології проектування турбоагрегатів

Технічна експлуатація та діагностування турбінних агрегатів

Експериментальні дослідження турбінних агрегатів

Паротурбінні агрегати

Режими роботи та характеристики газотурбінних агрегатів

Плазмохімічні системи газотурбінних двигунів

Проектування нетрадиційних джерел енергії

Основи наукових досліджень

Методи планування експерименту та обробки дослідних даних

Комп'ютерізовані системи автоматизованого проектування турбоагрегатів

Теоретичні основи технічної діагностики газотурбінних двигунів

Оптимізація режимів роботи турбінних двигунів

Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень