Навчальні дисципліни. Кафедра технології суднового машинобудування

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Метрологія та стандартизація

Основи технології енергомашинобудування

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Технологічні основи машинобудування

Теорія технічних систем

Історія інженерної діяльності

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Експлуатація та обслуговування машин

Теорія різання

Ріжучий інструмент

Технологічні методи виробництва заготівок деталей машин

Обладнання та транспорт механообробних цехів

Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

Технологія обробки типових деталей та складання машин

Технологічна оснастка

Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні

Комп’ютерні технології у сучасному виробництві

Фіз.-мех.основи застосування мастило-охолоджуючих рідин у металообробці

Надійність механічних систем

Статистичні методи дослідження у технології машинобудування

Технологічні методи механічної обробки матеріалів

Електрофізичні та електрохімічні методи обробки

Засоби механізації та автоматизації виробничих процесів

Технологічні методи судномонтажних робіт

Основи триботехнології

Інформаційні технології в машинобудуванні

Професійні основи спеціальності

Системи комп’ютерного проектування (“AutoCAD”)

Інженерна психологія

Вступ до менеджменту

Програмування автоматизованого обладнання

Інформаційне забезпечення технологічних систем

Технологія турбінобудування

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

Технологія побудови та монтажу двигунів внутрішнього згоряння

Технологія виробництва та ремонту двигунів внутрішнього згоряння

Технологія побудови та монтажу СЕУ та устаткування

Технологія побудови, монтажу та ремонту СЕУ та устаткування

Технологія побудови та монтажу теплоенергетичних установок

Технологія побудови та монтажу турбоагрегатів

Технологія виготовлення,побудови та монтажу суднових установок кондиціонування та рефрижерації

Точностний аналіз технологічних процесів

Системи автоматизованого проектування технологічних процесів

Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва

Проектування ріжучого інструменту

Проектування технологічної оснастки

Проектування технологічних процесів

Проектування автоматизованого виробництва

Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів

Проектування механічних та складальних цехів

Спеціальне та автоматизоване обладнання металообробних цехів

Ріжучий інструмент та інструмент забезпечення автоматизованого виробництва

Проектування технологічного оснащення автоматизованого виробництва

Проектування технології автоматизованого виробництва

Проектування автоматизованого виробництва

Математичне моделювання та оптимізація виробничих систем

Проектування цехів автоматизованого виробництва

Металорізальні верстати та обладнання автоматизованого виробництва

Проектування спеціального ріжучого інструменту

Проектування та виробництво спеціальних засобів технологічного оснащення

Проектування технологічних процесів суднового машинобудування

Проектування засобів механізації та автоматизації виробничих процесів

Математичне моделювання та оптимізація технологічного оснащення

Проектування механоскладальних та інструментальних цехів

Проектування спеціального обладнання механоскладальних та інструментальних цехів

Системи автоматизованого програмування для верстатів з ЧПК

Проблеми міцності та надійності машин

Проектування засобів автоматизації технологічних систем

Математичне моделювання та комп'ютерні технології

Основи наукових досліджень

Методи планування експерименту та обробки дослідних даних

Системне управління якістю продукції

Системи автоматизованого проектування технологічних процесів

Спеціальне та автоматизоване обладнання металообробних цехів

Інформаційно-аналітичний аналіз точності технологічних процесів

Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем

Проектування високостійкого інструменту

Проектування технологічної оснастки

Альтернативне проектування технологічних процесів

Технологічні основи гнучких автоматизованих виробництв

Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень