Навчальні дисципліни. Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Енциклопедія суднової енергетики

Інформаційні технології в судновій енергетиці

Загальносуднові системи

Вступ до спеціальності

Нетрадиційні джерела енергії

Вторинні енергоресурси та енергозбереження

Основи маркетингу в СЕУ

Суднові енергетичні установки

Основи технічної експлуатації СЕУ

Паливо та паливопідготовка

Теплотехнологічні процеси та установки

Джерела та системи теплопостачання промислових та комунальних об'єктів

Системи розподілу енергетичних і матеріальних носіїв та їх мережі

ТЕС та АЕС і установки

Обробка технологічних рідин та стічних вод

Інформаційні технології в теплоенергетиці

Енциклопедія теплоенергетики

Методи утилізації промислових та комунальних відходів

Основи маркетингу в теплоенергетиці

Комунальне господарство та енергетика населених місць

Енергетичні установки суден та засобів океанотехніки

"

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

Управління судном

Основи судноводіння

Основи Solid Works для прикладних задач енергетики

Судномеханічний комплекс

Комп’ютерні системи контролю, діагностики та управління СЕУ

Проектування суднових дизельних установок

Проектування систем суднових дизельних установок

Експлуатація, випробування та діагностика суднових дизельних установок

Математичне моделювання суднових енергетичних установок

Проектування суднових газотурбінних установок

Проектування систем суднових газотурбінних установок

Експлуатація, випробування та діагностика суднових газотурбінних установок

Проектування суднових енергетичних установок

Маркетинг в судновій енергетиці

Менеджмент в судновій енергетиці

Екологічні проблеми суднових енергетичних установок

Випробування та експлуатація суднових енергетичних установок

Діагностика та ремонт суднових енергетичних установок

Робота суднової дизельної установки в позаштатних ситуаціях

Ділова англійська мова

Безпечне управління СЕУ (тренажерна підготовка)

Основи медичних знань, промислової та суднової гігієни

Випробування, експлуатація та діагностика ТЕУ

Проектування промислових теплоенергетичних установок

Проектування систем промислових теплоенергетичних установок

Комп’ютерні системи контролю, діагностики та управління ТЕУ

Проектування систем і установок знешкодження промислових і комунальних відходів

Проектування комунальних теплоенергетичних установок

Проектування систем комунальних теплоенергетичних установок

Екологічні проблеми в теплоенергетиці

Теоретичні основи технічної діагностики СЕУ

Оптимізація режимів роботи СЕУ

Дисципліни спеціальної підготовки за темою досліджень

Комп'ютерні системи контролю, діагностики, управління ТЕУ, оптимізація їх параметрів

Теорія та методологія дослідження теплоенергетичних установок і устаткування