Навчальні дисципліни. Кафедра механіки та конструювання машин

Основи конструювання

Основи винахідництва та патентознавства

Деталі машин