Навчальні дисципліни. Кафедра кондиціонування та рефрижерації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

• Холодильна, кріогенна та кондиціонуюча техніка

• Суднові машини і механізми

• Теоретичні основи холодильної техніки

• Холодильна техніка та технологія

• Автоматизація енергетичних та холодильних установок

• Безпека у виробничих процесах та надзвичайних ситуаціях

• Нагнітальні, компресорні, розширювальні машини

• Кондиціонуюча техніка та технологія

• Теоретичні основи кондиціонування

• Інформаційні технології в енергомашинобудуванні

• Вступ до спеціальності

• Історія розвитку холодильної та кондиціонуючої техніки

• Основи маркетингу холодильної техніки

• Санітарія та гігієна на суднах

• Методи та технології процесів переробки продуктів життєдіяльності людини

• Основи систем автоматизованого проектування холодильної техніки

"

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

• Автоматизація установок кондиціонування та рефрижерації

• Комплексна обробка газових середовищ

• Суднові системи кондиціонування

• Системи життєзабезпечення

• Аеродинаміка та акустика суднових систем вентиляції та кондиціонування

• Життєпридатність суднових приміщень

• Дослідження, випробування та основи експлуатації суднових установок кондиціонування повітря

• Суднові холодильні машини

• Суднові холодильні установки

• Криогенні системи на суднах

• Технологія обробки,збереження та транспортування на суднах вантажу,який швидко псується

• Дослідження, випробування та основи експлуатації суднових холодильних установок

• Основи наукових досліджень техніки кондиціонування

• Терраформінг

• Основи наукових досліджень холодильної техніки

• Екологічні проблеми холодильної техніки

• Основи наукових досліджень

• Холодильні машини та установки

• Установки кондиціонування

• Системи життєзабезпечення

• Оптимізація режимів роботи установок кондиціонування та рефрижерації

• Дисципліна спеціальної підготовки за темою досліджень