Навчальні дисципліни. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

• Агрегати двигунів внутрішнього згоряння

• Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння

• Характеристики двигунів внутрішнього згоряння та споживачів

• Вступ до фаху

• Газова динаміка та агрегати наддуву

• Двигуни внутрішнього згоряння

• Двигуни нетрадиційних схем

• Експлуатація та ремонт двигунів внутрішнього згоряння

• Експлуатація та обслуговування машин

• Історія інженерної діяльності

• Інформаційні основи САПР ДВЗ

• Нагнітачі

• Основи комп'ютерного проектування ДВЗ

• Палива, масла та охолоджуючі рідини

• Суднові двигуни внутрішнього згоряння

• Системи двигунів внутрішнього згоряння

• Суднові допоміжні механізми

• Теорія двигунів внутрішнього згоряння

• Теорія технічних систем

• Теплові двигуни

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»

• Випробування та дослідження ДВЗ

• Екологічні проблеми ДВЗ

• Експлуатація установок з ДВЗ

• Застосування альтернативних палив

• Комп'ютерне проектування ДВЗ

• Конструювання та проектування ДВЗ

• Проектування апаратів та систем охолодження ДВЗ

• Режими роботи двигунів внутрішнього згоряння

• Теорія робочих процесів

• Оптимізація режимів роботи двигунів внутрішнього згоряння