Викладачі кафедри ІМ та ТМ

arrow

Ткач Михайло Романович


E-mail: mykhaylo.tkach@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Завідувач кафедри інженерної маханіки та технології машинобудування

Науковий ступінь: д-р техн. наук

Наукове звання: професор

Кандидат технічних наук –1985 р.,
доктор технічних наук – в 2008 .
Доцент –1997 р., професор – 2011.

Напрямки курсів, які викладаються:

– Теоретична механіка;
– Біомеханіка та біомеханічний аналіз;
– Комп’ютерна графіка;
– Теорія технічних систем;
– Комп’ютерне проектуванні двигунів внутрішнього згоряння.

arrow

Бобошко Віктор Олександрович


E-mail: viktor.boboshko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Доцент кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут, 1971

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- САПР технологічних процесів;

- основи технології енергомашинобудування;

- інженерне забезпечення

Напрямки наукових досліджень:

- розробка програмованих устроїв для автоматизації виробництва;

- зменшення енергоємності виробництва за рахунок утилізації теплової енергетики

 

arrow

Боду Світлана Жаківна


E-mail: svitlana.badu@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Старший викладач кафедри технології суднового машинобудування

Освіта: Український державний морський технічний університет, 1994р.

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- основи триботехнології;

- історія інженерної діяльності;

- метрологія

Напрямки наукових досліджень:

- дослідження надійності важконавантажених пар тертя

 

arrow

Власов Олег Ігорович


E-mail: dmytro.rukavishnikov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Старший викладач кафедри технології суднового машинобудування

Освіта: Український державний морський технічний університет, 1995 р.

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- інформаційне забезпечення технологічних систем

- САПР технологічних процесів;

- системи комп’ютерного проектування;

- технологія турбінобудування;

- САПР для верстатів з ЧПК;

- інженерне забезпечення виробництва і автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва

Напрямки наукових досліджень:

- розробка САПР ТП

- розробка інформаційних підсистем САПР ТП

 

arrow

Івахненко Микола Миколайович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Доцент кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут, 1972

Спеціальність: інженер-механік.

Тема дисертації: Повышение производительности процесса и качества поверхностей деталей судовых машин и механизмов при регуляризации микрорельефа на основе совершенствования технологии и оснастки

Напрямки курсів, які викладаються:

- проектування технології автоматизованого виробництва;

- проектування цехів автоматизованого виробництва

Напрямки наукових досліджень:

- пошук методів диференційного зміцнення поверхонь деталей машин

 

arrow

Каіров Володимир Олексійович


E-mail: oleksiy.kairov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Завідувач кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: д-р техн. наук

Наукове звання: професор

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут, 1978; Донецький університет, 1989

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- проблеми міцності та надійності машин;

- статистичні методи досліджень у технології машинобудування;

- математичне моделювання та оптимізація технологічних систем;

- САПР технологічних процесів

Напрямки наукових досліджень:

- проблеми міцності та надійності машин;

- математичне моделювання та методи оптимального проектування складних технічних систем;

- дослідження динаміки та напружено-деформівного стану тонкостінних неоднорідних конструкцій;

- процеси механічної обробки, верстати та інструмент;

- автоматизоване проектування технологічних процесів та машин

arrow

Каіров Олексій Сергійович


E-mail: oleksiy.kairov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Завідувач кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: д-р техн. наук

Наукове звання: професор

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут, 1978; Донецький університет, 1989

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- проблеми міцності та надійності машин;

- статистичні методи досліджень у технології машинобудування;

- математичне моделювання та оптимізація технологічних систем;

- САПР технологічних процесів

Напрямки наукових досліджень:

- проблеми міцності та надійності машин;

- математичне моделювання та методи оптимального проектування складних технічних систем;

- дослідження динаміки та напружено-деформівного стану тонкостінних неоднорідних конструкцій;

- процеси механічної обробки, верстати та інструмент;

- автоматизоване проектування технологічних процесів та машин

arrow

Моргун Сергій Олександрович


E-mail:
close
Інформація:

Старший викладач кафедри технології суднового машинобудування

Освіта: Український державний морський технічний університет, 1995 р.

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- інформаційне забезпечення технологічних систем

- САПР технологічних процесів;

- системи комп’ютерного проектування;

- технологія турбінобудування;

- САПР для верстатів з ЧПК;

- інженерне забезпечення виробництва і автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва

Напрямки наукових досліджень:

- розробка САПР ТП

- розробка інформаційних підсистем САПР ТП

 

arrow

Москальов Анатолій Петрович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Професор кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Наукове звання: професор НУК

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут, 1963; МВТУ ім. Баумана, 1973

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- теорія різання;

- ріжучий інструмент;

- обладнання та транспорт;

- спеціальне та автоматизоване обладнання

Напрямки наукових досліджень:

- обробка матеріалів різанням;

- знос і стійкість ріжучого інструмента;

- іонно-вакуумне синтезування твердих покриттів та їх вплив на ріжучи властивості інструментів;

- лазерна технологія зміцнення інструментів;

- розрахунки та проектування ріжучих інструментів;

- розрахунки та проектування металорізальних верстатів;

- верстати з ЧПК та їх інструментальне забезпечення

arrow

Ніколаєв Олександр Львович


E-mail: oleksii.nikolaiev@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Доцент кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут, 1984 р.

Спеціальність: інженер-механік.

Тема дисертації: Повышение адаптивности вспомогательных устройств автоматизированных технологических систем на основе силовой обратной связи. 1993 г.

Напрямки курсів, які викладаються:

- технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва;

- комп’ютерні технології у сучасному виробництві;

- технологічні основи машинобудування

Напрямки наукових досліджень:

- автоматизовані технологічні системи;

- матеріали з ЕПФ

 

arrow

Новошицький Антон Володимирович


E-mail: anton.novoshytskyy@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Доцент кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Освіта: Український державний морський технічний університет, 1998р.

Спеціальність: інженер-механік.

Тема дисертації: Розробка технології та устаткування для виготовлення тонкостінних гнутих профілів для суден, 2011 р.

Напрямки курсів, які викладаються:

- теорія різання;

- ріжучий інструмент;

- обладнання та транспорт

Напрямки наукових досліджень:

- розробка прогресивних технологій та устаткування для виготовлення тонкостінних профільних елементів;

- методи пошуку нових технічних рішень

 

arrow

Познанський А.С.


E-mail:
close
Інформація:

Старший викладач кафедри технології суднового машинобудування

Освіта: Український державний морський технічний університет, 1995 р.

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- інформаційне забезпечення технологічних систем

- САПР технологічних процесів;

- системи комп’ютерного проектування;

- технологія турбінобудування;

- САПР для верстатів з ЧПК;

- інженерне забезпечення виробництва і автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва

Напрямки наукових досліджень:

- розробка САПР ТП

- розробка інформаційних підсистем САПР ТП

 

arrow

Полищук Віталій Анатолійович


E-mail: vitalii.polishchuk@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Доцент кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Керченський морський технологічний інститут, 1996р.

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- технологічні методи виробництва заготовок;

- технологічна оснастка;

- проектування технологічної оснастки;

- проектування засобів автоматизації технологічних систем;

- проектування засобів механізації та автоматизації;

- проектування технологічного оснащення автоматизованого виробництва

Напрямки наукових досліджень:

- твердотільне параметричне моделювання технологічного оснащення на базі САD/CAM/CAE-систем автоматизованого проектування;

- проектування термосилових приводів на базі матеріалів з ЕПФ для виконавчих пристроїв технічних систем

 

arrow

Рукавишников Дмитро Вікторович


E-mail: dmytro.rukavishnikov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Старший викладач кафедри технології суднового машинобудування

Освіта: Український державний морський технічний університет, 1995 р.

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- інформаційне забезпечення технологічних систем

- САПР технологічних процесів;

- системи комп’ютерного проектування;

- технологія турбінобудування;

- САПР для верстатів з ЧПК;

- інженерне забезпечення виробництва і автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва

Напрямки наукових досліджень:

- розробка САПР ТП

- розробка інформаційних підсистем САПР ТП

 

arrow

Шумілов Олександр Павлович


E-mail: aleksandr.shumilov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Професор кафедри технології суднового машинобудування

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Наукове звання: професор НУК

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут, 1976р.

Спеціальність: інженер-механік.

Тема дисертації: Улучшение обрабатываемости жаропрочных сталей и сплавов за счет изменения газовой фазы технологических сред

Напрямки курсів, які викладаються:

-фізико-механічні основи застосування ЗОР;

- технологія машинобудування;

- системи технологій промисловості;

- технологія машинобудування

Напрямки наукових досліджень:

- оброблюваність матеріалів різанням;

- підвищення ефективності застосування різальних інструментів;

- технологічні середовища в процесах механічної обробки

 

close
Інформація:

Асистент кафедри технології суднового машинобудування

Освіта: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макаров, 2010.

Спеціальність: інженер-механік.

Напрямки курсів, які викладаються:

- САПР технологічних процессів, математичне моделювання та оптимізація технологічних систем

Напрямки наукових досліджень:

- проблеми міцності та надійності машин, дослідження динаміки та напружено-деформованого стану елементів турбомашин.