Викладачі кафедри турбін

arrow

Романовський Георгій Федорович


E-mail: georgiy.romanovskiy@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

Наукове звання: Професор

Освіта (назва ВУЗу, рік випуску): Миколаївський кораблебудівний інститут (1964 р.)

Спеціальність: інженер-механік ("Суднові силові установки")

Тема дисертації (рік захисту): "Підвищення ефективності суднових енергетичних установок плазмовою інтенсифікацією спалювання палив" (1986 р.)

Назви дисциплін, що викладаються:

- Парові турбіни;

- Теплові двигуни;

- Газові турбіни поршневих двигунів;

- Вступ до спеціальності.

Напрямки наукових досліджень:

- Дослідження, розробка, створення і впровадження ефективних пристроїв підготовки і спалювання палив у судновій та стаціонарній енергетиці;

- Підвищення ефективності паливовикористання в суднових двигунах і парогенераторах зі створенням пристроїв акустичної, магнітної та електроімпульсної обробки палив для камер згоряння і топок.

arrow

Сербін Сергій Іванович


E-mail: serhiy.serbin@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Професор

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

Наукове звання: Професор

Освіта (назва ВУЗу, рік випуску): Миколаївський кораблебудівний інститут (1981 р.)

Спеціальність: інженер-механік ("Турбінобудування")

Тема дисертації (рік захисту): "Підвищення ефективності суднових паливоспалю-вальних пристроїв із системами плазмохімічного і пульсуючого горіння" (1999 р.)

Назви дисциплін, що викладаються:

- Плазмохімічні системи газотурбінних двигунів;

- Теорія робочих процесів турбінних агрегатів;

- Дисципліни спеціальної підготовки.

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження, розробка, створення і впровадження ефективних пристроїв підготовки і спалювання палив у судновій та стаціонарній енергетиці.

arrow

Ващиленко Микола Віталійович


E-mail: mykola.vashchylenko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Наукове звання: Доцент

Освіта (назва ВУЗу, рік випуску): Миколаївський кораблебудівний інститут (1970 р.)

Спеціальність: інженер-механік ("Турбінобудування")

Тема дисертації (рік захисту): "Теоретичне та експериментальне дослідження суднових контактних газопаротурбінних установок" (1975 р.)

Напрямки курсів, дисциплін, що викладаються:

- Газові турбіни та газотурбінні установки;

- Теорія робочих процесів турбінних агрегатів;

- Режими роботи та характеристики турбінних агрегатів;

- Історія турбобудування;

- Суднові та корабельні газотурбінні двигуни.

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження в галузі розрахунку та проектування суднових та стаціонарних газотурбінних агрегатів складних теплових схем.

 

arrow

Патлайчук Володимир Миколайович


E-mail: volodymyr.patlaichuk@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Наукове звання: Доцент

Освіта (назва ВУЗу, рік випуску): Миколаївський кораблебудівний інститут (1989 р.)

Спеціальність: інженер-механік ("Суднові силові установки")

Тема дисертації (рік захисту): "Ефективність автономних джерел енергії на основі окислювання лужних металів для підводних технічних засобів" (1994 р.)

Назви дисциплін, що викладаються:

- Суднові турбінні агрегати;

- Конструкція та міцність турбомашин;

- Теплові двигуни;

- Експериментальні дослідження турбінних агрегатів.

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження в галузі нетрадиційних джерел теплової та електричної енергії.

 

arrow

Гончарова Наталія Олександрівна


E-mail: nataliya.goncharova@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Асистент

Освіта (назва ВУЗу, рік випуску): Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (2011 р.)

Спеціальність: інженер-механік ("Турбіни")

Назви дисциплін, що викладаються:

- Експериментальні дослідження ТА

- Обладнання турбінних установок

- Інформаційні технології в енергомашинобудуванні

- Технічна експлуатація та діагностування турбінних агрегатів

- Теплові електричні станції

Напрямки наукових досліджень:

Підвищення ефективності малоемісійних камер згоряння ГТД, що працюють на продуктах плазмохімічної переробки низькосортного вугілля

 

arrow

Харченко Валерій Іванович


E-mail: valerii.kharchenko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Наукове звання: Доцент

Освіта (назва ВУЗу, рік випуску): Миколаївський кораблебудівний інститут (1972 р.)

Спеціальність: інженер-механік ("Турбінобудування")

Тема дисертації (рік захисту): "Раціоналізація геометричних параметрів лінійних ролікових опор стаціонарних стрічкових конвеєрів на стадії їх проектування" (2009 р.)

Назви дисциплін, що викладаються:

- Паротурбінні агрегати;

- Газові турбіни поршневих двигунів;

- Системи турбінних агрегатів;

- Технічна експлуатація газотурбінних агрегатів.

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження в галузі розрахунку та проектування суднових та стаціонарних газотурбінних агрегатів.

 

arrow

Мостіпаненко Ганна Борисівна


E-mail: anna.mostypanenko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Освіта (назва ВУЗу, рік випуску): Український державний морський технічний університет (2004 р.)

Спеціальність: інженер-механік ("Турбіни")

Тема дисертації (рік захисту): "Удосконалювання характеристик низькоемісійних камер згоряння газотурбінних двигунів методами математичного моделювання" (2009 р.)

Назви дисциплін, що викладаються:

- Інформаційні технологіі в енергомашинобудуванні;

- Застосування ЕОМ в турбінобудуванні;

- Інформаційні технологіі проектування турбінних агрегатів;

- Суднові турбінні агрегати;

- Маркетинг в турбінобудуванні.

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження в галузі удосконалювання характеристик низькоемісійних камер згоряння газотурбінних агрегатів.

 

arrow

Вілкул Сергій Володимирович


E-mail: serhii.vilkul@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Асистент

Освіта (назва ВУЗу, рік випуску): Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (2007 р.)

Спеціальність: інженер-механік ("Турбіни")

Назви дисциплін, що викладаються:

- Інформаційні технологіі в енергомашинобудуванні;

- Застосування ЕОМ в турбінобудуванні;

- Підготовка та спалювання палив.

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження в галузі удосконалення рідкопаливних камер згоряння методами обчислювальної гідродинаміки.