Викладачі кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок

arrow

Димо Борис Васильович


E-mail: borys.dymo@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Завідувач кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок

Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Наукове звання: професор

Освіта: Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут, 1971 рік

Спеціальність: Суднові силові установки

Тема дисертації: «Дослідження процесів та розробка компактних суднових систем кондиціювання повітря»

Напрямки курсів, які викладаються:

- «Теоретичні основи теплотехніки»

- «Технічна термодинаміка»

- «Тепломасообмін»

- «Теплотехнічні вимірювання та прилади»

«Методи обробки представлених дослідних даних»

Напрямки наукових досліджень:

- Інтенсифікація робочих процесів в енергозберігаючій техніці

- Моделювання процесів у високотемпературних потоках димових газів

- Енергозбереження на основі впровадження гравітаційних двофазних термосифонів

arrow

Шевцов Анатолій Павлович


E-mail: anatoliy.shevtsov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Професор кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок

Наукова ступінь: доктор технічних наук

Наукове звання: професор

Освіта: Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут, 1972р.

Спеціальність: Суднові силові установки

Тема дисертації: Газотурбінні установки с неізотермічними процесами утилізації теплоти та маси робочого тіла

Напрямки курсів, які викладаються:

- «Тепломасообмін»

«Технічна термодинаміка»

- «Теоретичні основи теплотехніки»

- «Теплофізичні процеси в екологічній техніці»

- «Суднові котли і атомні реактори»

Напрямки наукових досліджень:

- Термогазодинамічне вдосконалення і екологічна безпека енергетичних установок

- Енергетичне забезпечення освоєння континентального шельфу

arrow

Єпіфанов Олександр Анатолійович


E-mail: E-mail:
close
Інформація:

Доцент кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок

 

arrow

Кузнецов Валерій Валерійович


E-mail: E-mail
close
Інформація:

Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Вища, Український державний морський технічний університет, 1997р.

Спеціальність: Суднові енергетичні установки

Тема дисертації: „Підвищення експлуатаційної ефективності систем утилізації теплоти суднових дизель-генераторів", захищена у 2003 році

Напрямки курсів, які викладаються:

-«Технічна термодинаміка»

-«Тепломасообмін»

-«Теплотехнічні вимірювання та прилади»

-«Теоретичні основи теплотехніки»

-«Суднові котли і атомні реактори»

-«Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ»

-«Економіка енергоресурсозбереження»

Напрямки наукових досліджень:

Проектування, розрахунки теплообмінних апаратів, інтенсифікація процесів теплообміну в теплообмінних апаратах, техніко-економічне обґрунтування енергетичних установок різного призначення

 

arrow

Кузнецов Валерій Георгійович


E-mail: E-mail:
close
Інформація:

Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут, 1963р.

Спеціальність: Суднові силові установки

Тема дисертації: Дослідження інтенсивності тепловіддачі в порожнині охолодження циліндрової втулки суднового двигуна внутрішнього згоряння

Напрямки курсів, які викладаються:

-«Технічна термодинаміка»

-«Теоретичні основи теплотехніки»

Напрямки наукових досліджень:

Проектування, розрахунки теплообмінних апаратів з двофазними теплоносіями

 

arrow

Лейбович Лев Іссахарович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Наукове ступінь: кандидат технічних наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут , 1975р.

Спеціальність: Суднові силові установки

Тема дисертації: Підвищення ефективності комплексної обробки повітря в судновому поверхневому тепломасообемінному апараті

Напрямки курсів, які викладаються:

-«Математичне моделювання та оптимізація процесі теплообміну»

-«Теплотехнічні вимірювання»

-«Експлуатація суднових парогенеруючих установок»

Напрямки наукових досліджень:

-Підвищення ефективності устаткування очищення повітря та води

-Проектування та розробка устаткування акумулювання теплової енергії

 

arrow

Пилипчак Віталій Іванович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Доцент кафедри технічної теплофізики та суднових паровиробних установок

 

arrow

Половець Юрій Олександрович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут, 1964р.

Спеціальність: Суднові силові установки

Тема дисертації: Дослідження сепарувальної здатності, теплота масопереносу в обігрівальних водовіддільниках суднових ГТУ

Напрямки курсів, які викладаються:

-«Енергетичні ядерні реактори»

-«Суднові котли і атомні реактори»

-«Проектування парогенеруючих агрегатів»

-«Експлуатація парогенеруючих агрегатів»

Напрямки наукових досліджень:

-Підвищення рівня безпеки ядерних реакторів у складних умовах важких аварій

-Масоперенос в обігрівальних водовіддільниках суднових ГТУ

-Підвищення ефективності сепарації водяної пари в колекторах котлів

arrow

Рижков Сергій Сергійович


E-mail: sergiy.ryzhkov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Наукове звання: доцент

Освіта: Вища, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2004р.

Спеціальність: Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки в комп'ютерних системах та мережах

Тема дисертації: Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку, захищена у 2007 році

Напрямки курсів, які викладаються:

- «Теоретичні основи теплотехніки»

- «Теплотехнічні вимірювання»

- «Математичні методи моделювання на ЕОМ»

Напрямки наукових досліджень:

Теплофізичні основи енергоощадних технологій обробки двофазних гетерогенних систем Інтенсифікація робочих процесів в енергозберігаючій техніці

arrow

Мовчан Сергій Миколайович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Освіта: Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут, 1987р.

Спеціальність: Суднові силові установки

Напрямки курсів, які викладаються:

-«Проектування парогенеруючих агрегатів»

-«Експлуатація парогенеруючих агрегатів»

-«Тепломасообмін»

- «Суднові котли і атомні реактори»

Напрямки наукових досліджень:

Удосконалення теплообмінного обладнання. Інтенсифікація процесів теплообміну в теплообмінних апаратах ГТУ

 

arrow

Язловецький Андрій Валерійович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Освіта: Вища, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2007р.

Спеціальність: Суднові енергетичні установки та устаткування

Напрямки курсів, які викладаються:

-«Технічна термодинаміка»

-«Теплотехнічні вимірювання»

-«Тепломасообмін»

- «Теоретичні основи теплотехніки»

Напрямки наукових досліджень:

- Підвищення ефективності устаткування очищення нафтомістних вод двигунів та енергетичних установок

- Дослідження процесів очищення робочих середовищ від забруднювачів промислових підприємств