Викладачі кафедри кондиціонування та рефрижерації

arrow

Радченко Микола Іванович


E-mail: mykola.radchenko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: завідувач кафедри

Дата, рік народження: 3 серпня 1950

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Наукове звання: Професор

Освіта(назва ВУЗу, рік випуску): Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. Макарова, 1973

Спеціальність: Суднові силові установки

Тема дисертації(рік написання): Підвищення ефективності тепло- та холодопостачання на суднах, 2001

Напрямки курсів, дисциплін, що викладаються:

- Теоретичні основи холодильної техніки та технології

- Суднові холодильні установки

- Основи наукових досліджень

- Тригенераційні технології (Спеціальна підготовка за темою дослідження для напрямку підготовки магістрів "Енергомашинобудування")

Напрямки наукових досліджень:

1.Технології комбінованого виробництва енергії – механічної або електричної, тепла та холоду (тригенерація)

2.Тепловикористовуючі холодильні машини, холодильні та теплонасосні установки, установки кондиціонування

3.Теплообмін при фазових переходах низькокиплячих робочих тіл

.

arrow

Чегрінцев Фелікс Олександрович


E-mail: felyks.chegrintsev@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, професор кондиціонування та рефрижерації

arrow

Єсін Ігор Петрович


E-mail: igor.yesin@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Освіта(назва ВУЗу, рік випуску): Миколаївський кораблебудівний інститут, 1967р.

Спеціальність: Суднові силові установки

Тема дисертації(рік написання) Дослідження способів підвищення ефективності відцентрових нагнітачів суднових систем кондиціонування і вентиляції, 1979р.

Напрямки курсів, дисциплін, що викладаються:

- Теоретичні основи холодильної техніки

- Холодильна техніка та технологія

- Холодильна, кріогенна та кондиціонуючи техніка

- Суднові машини та механізми

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження в галузі холодильних компресорних машин об'ємного типу

 

arrow

Лехмус Олександр Опанасович


E-mail: oleksandr.lehmys@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Дата, рік народження: 18 квітня 1946

Посада: Доцент кафедри кондиціонування та рефрижерації

Наукове звання: Доцент

Освіта(назва ВУЗу, рік випуску): Миколаївський кораблебудівний інститут, 1968р.

Спеціальність Суднові силові установки

Тема дисертації(рік написання): Розробка та дослідження суднової безнасосної фреонової ежекторної холодильної машини, 1973р.

Напрямки курсів, дисциплін, що викладаються:

-Суднова холодильна та кріогенна техніка

Напрямки наукових досліджень:

Вдосконалення енерговикористання у судновій та стаціонарній холодильній техніці

arrow

Літош Олена Вадимівна


E-mail: olena.lytosh@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, доцент кондиціонування та рефрижерації

 

arrow

Моря Анатолій Олексійович


E-mail: anatoly.moria@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, доцент кондиціонування та рефрижерації

 

arrow

Трушляков Євген Іванович


E-mail: eugeniy.trushliakov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Кандидат технічних наук, професор кондиціонування та рефрижерації

 

arrow

Зубарєв Анатолій Анатолійович


E-mail: anatoly.zubarev@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Дата, рік народження: 16 листопада 1978

Посада: Викладач кафедри КтаР

Освіта(назва ВУЗу, рік випуску): Український державний морський технічний університет, 2001р.

Спеціальність: Холодильні машини та установки

Напрямки курсів, дисциплін, що викладаються:

- Холодильна техніка і технологія

- Безпека у виробничих процесах та надзвичайних ситуаціях

- Автоматизація енергетичних та холодильних установок

- Автоматизація суднових установок кондиціонування та рефрижерації

- Суднові криогенні системи

- Суднові холодильні установки

Напрямки наукових досліджень:

1.Технологія холодильної обробки харчових продуктів

2.Системи автоматичного регулювання і захисту холодильних установок