Викладачі кафедри двигунів внутрішнього згоряння

arrow

Тимошевський Борис Георгійович


E-mail: borys.tymoshevskyy@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: завідувач кафедри "Двигуни внутрішнього згоряння"

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Наукове звання: професор

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), 1971 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Турбінобудування»

Тема дисертації:

«Динамічні характеристики теплообмінних апаратів ГТД з газопаровим теплоносієм», 1976 р.

«Ефективність гідридних систем у складі суднових енергетичних установок», 1992р.

Напрямки курсів, що викладаються:

Палива, масла та охолоджуючі рідини;

Застосування альтернативних палив.

Напрямки наукових досліджень:

Підвищення ефективності турбопоршневих двигунів та енергетичних установок;

Воднева енергетика;

Металогідридні апарати та системи для когенерації та тригенерації.

arrow

Ткач Михайло Романович


E-mail: mykhaylo.tkach@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Наукове звання: професор

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), 1979 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Турбінобудування»

Тема дисертації:

«Науково-технічні основи створення СЕУ на базі альтернативних паливно-енергетичних ресурсів», 2007 р.

Напрямки курсів, що викладаються:

Теорія технічних систем;

Основи комп'ютерного проектування ДВЗ;

Комп'ютерного проектування ДВЗ

Напрямки наукових досліджень:

Використання альтернативних палив ДВЗ;

Утилізація вторинних енергетичних ресурсів теплових двигунів.

arrow

Мошенцев Юрій Леонідович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: к.т.н.

Наукове звання: доцент

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), 1966 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Суднові силові установки з ДВЗ»

Тема дисертації:

«Дослідження системи охолодження наддувного повітря суднових ДВЗ з рекуперативними теплообмінниками», 1974 р.

Напрямки курсів, що викладаються:

Газова динаміка та агрегати наддуву

Агрегати ДВЗ

Проектування апаратів та систем охолодження ДВЗ

Напрямки наукових досліджень:

Системи охолодження ДВЗ та їх елементи

Системи повітропостачання ДВЗ та їх елементи.

 

arrow

Наливайко Василь Степанович


E-mail: vasyl.nalyvaiko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: к.т.н.,

Наукове звання: професор,

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), 1967 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Суднові силові установки з ДВЗ»

Тема дисертації:

«Дослідження перехідних процесів суднового 4-тактного двигуна з імпульсним газотурбінним наддувном і регульованим повітропостачанням», 1973 р.

Напрямки курсів, що викладаються:

Суднові ДВЗ;

Характеристики ДВЗ та споживачів;

Режими роботи ДВЗ;

Історія інженерної діяльності.

Напрямки наукових досліджень:

Історія розвитку двигунобудування;

Дослідження альтернативних видів палива.

arrow

Горбань Анатолій Іванович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Доцент кафедри

канд.техн.наук, доцент

 

arrow

Рженецький Олександр Леонідович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Посада: доцент кафедри,

Науковий ступінь: к.т.н.,

Наукове звання: доцент,

Освіта: Кишинівський сільськогосподарський інститут (КСГІ), 1970 р.

Спеціальність: Інженер-механік

Тема дисертації:

«Дослідження курсової стійкості гусеничного виноградного трактору в агрегаті з ґрунтовою фрезою», 1976 р.

Напрямки курсів, що викладаються:

Експлуатація та ремонт ДВЗ;

Експлуатація та обслуговування машин;

Експлуатація установок з ДВЗ.

Напрямки наукових досліджень:

Підвищення надійності автотракторних двигунів.

 

arrow

Шандиба Володимир Михайлович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Посада: доцент кафедри,

Науковий ступінь: к.т.н.,

Наукове звання: доцент

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), 1968 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Суднові силові установки з ДВЗ»

Тема дисертації:

«Дослідження теплонапруженості поршнів на усталених та перехідних режимах та її зв'язок з економічністю суднового середньообертного двигуна», 1980 р.

Напрямки курсів, що викладаються:

Конструкція та динаміка ДВЗ;

Конструювання та проектування ДВЗ;

Випробування та дослідження ДВЗ;

Міцність ДВЗ.

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження теплового та напруженого стану деталей ЦПГ;

Дослідження шляхів зменшення теплових втрат у ДВЗ.

 

arrow

Мінчев Дмитро Степанович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Посада: доцент кафедри,

Науковий ступінь: к.т.н.,

Освіта: Національний університет кораблебудування (НУК), 2006 р.

Спеціальність: Магістр зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння»

Тема дисертації:

«Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів шляхом удосконалення схем і параметрів системи наддуву», 2010 р.

Напрямки курсів, що викладаються:

Вступ до спеціальності;

Теорія ДВЗ;

Двигун нетрадиційних схем;

Інформаційні основи САПР ДВЗ;

Оптимізація режимів роботи ДВЗ.

Напрямки наукових досліджень:

Моделювання робочих процесів та характеристик двигунів внутрішнього згоряння;

Проектування сучасних систем повітропостачання ДВЗ;

Проектування сучасних систем охолодження ДВЗ.

 

arrow

Гогоренко Олексій Анатолійович


E-mail: oleksii.gogorenko@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: доцент НУК,

Науковий ступінь: к.т.н.,

Освіта: Національний університет кораблебудування (НУК), 2005 р.

Спеціальність: Магістр зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння»

Тема дисертації:

«Вдосконалення систем охолодження дизельних двигунів магістральних тепловозів», 2012 р.

Напрямки курсів, що викладаються:

Системи ДВЗ;

Газова динаміка та агрегати наддуву;

Проектування апаратів та систем охолодження ДВЗ;

Агрегати ДВЗ;

Суднові допоміжні механізми.

Напрямки наукових досліджень:

Проектування сучасних високоефективних систем охолодження ДВЗ;

Проектування теплообмінних апаратів системи охолодження ДВЗ;

Дослідження впливу забруднення на поверхонь теплообміну на ефективність роботи теплообмінників.

 

arrow

Борозенець Володимир Григорович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Посада: старший викладач,

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), 1971 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння»

Напрямки курсів, що викладаються:

Судові ДВЗ;

Судові допоміжні механізми;

Нагнітачі.

Напрямки наукових досліджень:

Удосконалювання механізму руху поршневих машин з метою усунення неврівноважених сил і моментів;

Утилізація енергії відпрацьованих газів сучасних теплових двигунів.

arrow

Ступаченко Анатолій Миколайович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Старший викладач

 

arrow

Жуков Дмитро Олегович


E-mail: dmytro.zhukov@nuos.edu.ua
close
Інформація:

Посада: асистент кафедри,

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), 1994 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння»

Напрямки курсів, що викладаються:

Судові ДВЗ;

Судові допоміжні механізми;

Нагнітачі.

Напрямки наукових досліджень:

Дослідження процесів глибокого охолодження наддувного повітря і його впливу на основні показники комбінованого турбопоршневого двигуна.

 

arrow

Тягнирядно Богдан Анатолійович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Посада: асистент кафедри,

Освіта: Український державний морський технічний університет (УДМТУ), 2003 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння»

Напрямки курсів, що викладаються:

Екологічні ДВЗ;

Випробування та дослідження ДВЗ;

Комп'ютерне проектування ДВЗ

 

arrow

Митрофанов Олександр Сергійович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Посада: асистент кафедри,

Освіта: Національний університет кораблебудування (НУК), 2008 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння»

Напрямки курсів, що викладаються:

Суднові двигуни внутрішнього згоряння;

Конструкція та динаміка ДВЗ;

Конструювання та проектування ДВЗ;

Енергетичні комплекси с ДВЗ.

Напрямки наукових досліджень:

Використання альтернативних палив у ДВЗ;

Дослідження процесу згоряння у ДВЗ, що працюють на альтернативному паливі.

 

arrow

Проскурін Аркадій Юрійович


E-mail: Е-mail:
close
Інформація:

Посада: асистент кафедри,

Освіта: Національний університет кораблебудування (НУК), 2009 р.

Спеціальність: Інженер-механік зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння»

Напрямки курсів, що викладаються:

Палива, мастила та охолоджуючі рідини;

Застосування альтернативних палив у ДВЗ.

Напрямки наукових досліджень:

Використання альтернативних палив у ДВЗ;

Перспективні схеми утилізації тепла відпрацьованих газів;

Конверсія палив у ДВЗ.